TREESEARCH logotype 2 black

Forskning

New power density record for fully green Triboelectric Nanogenerators (TENGs)

This article is part of a news series where we highlight the latest research from our Treesearch partners and within the Treesearch thematic research areas. Articles are published on a regular basis.    Triboelectric nanogenerators – so-called TENGs – have received increasing attention for their broad usage in energy harvesting devices as well as their …

New power density record for fully green Triboelectric Nanogenerators (TENGs) Läs mer »

Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin

Genom att utsätta ligninet i pappersmassan för dagsljus sker en fotokatalytisk produktion av väteperoxid inne i massaprocessen. – Det här skulle kunna innebära en rejäl förenkling av tillverkningsprocessen för blekt papper. Man hoppar helt enkelt över steget med att tillsätta väteperoxid utifrån. I stället exponerar man massan för ljus, förklarar Eric Glowacki, universitetslektor vid Laboratoriet …

Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin Läs mer »

Ny metod för nanopapper

Yunus Can Görür, doktorand i Fiberteknologi vid KTH, handledd av professor Lars Wågberg och doktor Per Larsson, har i sitt doktorandprojekt lyckats visa att det är möjligt att kemiskt förbehandla fibrer på ett sådant sätt att det är möjligt att först tillverka papper av fibrerna och sedan utsätta dem för en enkel sekundär behandling där …

Ny metod för nanopapper Läs mer »

Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas

Lignin har gått från restprodukt till att bli högintressant som råvara till mer värdeskapande produkter. Än finns det dock många kunskapsluckor kring lignin, något som Nicolas forskning tillsammans med Stora Enso bidragit till att fylla. Nicolas forskning lyfts nu fram i en intervju på BioInnovations hemsida. Läs. mer på bioinnovation.se >> Lyssna till Nicolas presentation och …

Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas Läs mer »

Fabricating well-performing electronic paper using standard papermaking techniques

This article is part of a news series where we highlight the latest research from our Treesearch partners and within the Treesearch thematic research areas. Articles are published regularly once a month. The presented study explores the mixture of common cellulosic pulp fibers with conducting nanographite flakes from 2Dfab, a high-performance electroactive material. The resulting …

Fabricating well-performing electronic paper using standard papermaking techniques Läs mer »

”Världsrekord” för cellulosamaterial i elektriskt effektivitet

Genom att använda sig av fenomenet triboelektricitet har forskarna kunnat utnyttja friktionskrafter mellan två cellulosaytor för att alstra elektricitet. − Ingen har tidigare offentligt kunnat visa på ett liknande resultat varför vi, lite kaxigt kanske, kan kalla det för ett nytt världsrekord för cellulosamaterial, säger Renyun Zhang, docent vid Mittuniversitetet, forskningscentrum FSCN. Artikeln har nyligen …

”Världsrekord” för cellulosamaterial i elektriskt effektivitet Läs mer »

Aeorgeler av cellulosa renar vatten med solens hjälp

Studien publicerades nyligen i Advanced Sustainable Systems. – Förångningshastigheten är fyra-fem gånger högre än vid direkt avdunstning, vilket betyder att vi kan rena större volymer vatten, säger Simone Fabiano, forskningsledare inom området organisk nanoelektronik, Laboratoriet för organisk elektronik. Läs mer på liu.se >> Cellulose-conducting polymer aerogels for efficient solar steam generation, Shaobo Han, Tero-Petri Ruoko, …

Aeorgeler av cellulosa renar vatten med solens hjälp Läs mer »

Armando Cordova vid Mittuniversitetet får 2020 års kompetensutvecklingspris

”Ett intressant forskningsområde där Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond ser att Armando Cordova kan komma fram med viktiga resultat som kan ha stor betydelse i framtiden.” Så lyder motiveringen för priset som består av 500.000 kr. Priset ska bidra till insikter om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri och prissumman kan användas för gränsöverskridande kunskapsutbyten …

Armando Cordova vid Mittuniversitetet får 2020 års kompetensutvecklingspris Läs mer »

Eva Malmström ny föreståndare för WWWSC

Forskningscentret WWSC fokuserar på grundläggande forskning för att utveckla en grund för en ny generation av innovativa träbaserade material och är ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin via Treesearch. – Jag vill bygga förtroende och tillit mellan verksamheterna, och ser fram emot att …

Eva Malmström ny föreståndare för WWWSC Läs mer »

Treesearch och WWSC startar virtuell konferensserie

När fler och fler konferenser ställs in i coronapandemins spår vill Treesearch och WWSC bidra till det öppna vetenskapliga samtalet genom att starta en virtuell konferensserie. Två gånger i veckan, på tisdagar och torsdagar, kommer forskare, doktorander och postdocs att berätta om sin forskning inom nya material från skogen på Treesearchs Youtubekanal. – Vi insåg att det …

Treesearch och WWSC startar virtuell konferensserie Läs mer »

Nanocellulosa ger starkare och bättre elektroder

Forskare vid KTH och Wallenberg Wood Science Center (WWSC) har använt nanocellulosa i en ny typ av starkare och billigare elektroder, som kan användas t ex för energilagring. De nya elektroderna kan möjliggöra nya typer av flexibel och bärbar elektronik. Läs mer på kth.se >> Läs publikationen på Advanced Materials >> Tian, W.,  VahidMohammadi, A.,  Reid, M. …

Nanocellulosa ger starkare och bättre elektroder Läs mer »