Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas
Nicola Giummarellas har identifierat nya typer av lignin som bildas i Kraft-processen – och kartlagt ytterligare 10% av ligninstrukturen. Projektet har bedrivits i samarbete med Stora Enso och är ett projekt i Treesearchs och BioInnovations utlysning från 2017.
Nicoa Giummarella, KTH. Foto: Johan Olsson.
Nicoa Giummarella, KTH. Foto: Johan Olsson.

Lignin har gått från restprodukt till att bli högintressant som råvara till mer värdeskapande produkter. Än finns det dock många kunskapsluckor kring lignin, något som Nicolas forskning tillsammans med Stora Enso bidragit till att fylla. Nicolas forskning lyfts nu fram i en intervju på BioInnovations hemsida

Läs. mer på bioinnovation.se >>

Lyssna till Nicolas presentation och se poster från Treesearch Progress 2020 >>

Läs artikel från projektet>>

Fractional Profiling of Kraft Lignin Structure: Unravelling Insights on Lignin Reaction Mechanisms
Nicola Giummarella, Pär A. Lindén, Dimitri Areskogh, and Martin Lawoko
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020 8 (2), 1112-1120
DOI https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06027

Dela nyheten