TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Eva Malmström ny föreståndare för WWWSC
Eva Malmström tar över som ny föreståndare för Wallenberg Wood Sience Center efter Lars Berglund. – Centret har varit oerhört framgångsrikt under de elva år som min föregångare Lars Berglund varit ansvarig, och nu ska vi bygga vidare på nodernas excellens och vidareutveckla synergier för att kunna fortsätta ta stora vetenskapliga kliv framöver, säger Eva i en intervju på kth.se.
WWSC workshop 11 - 13 june 2019-022 -eva

Forskningscentret WWSC fokuserar på grundläggande forskning för att utveckla en grund för en ny generation av innovativa träbaserade material och är ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin via Treesearch.

– Jag vill bygga förtroende och tillit mellan verksamheterna, och ser fram emot att jobba med en fantastisk grupp människor, inte minst att få vara med och utbilda en stor grupp doktorer som får en helt unik kompetens.

Läs mer på Kth.se

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/vi-maste-losa-uppgiften-1.971440

Dela nyheten