TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin
Forskare vid Linköpings universitet har visat att massaindustrin skulle kunna utvinna väteperoxid till ur sin egen process – bara genom att tillsätta ljus. Forskningsprojektet är ett av projekten i Treesearchs och BioInnovations utlysning från 2017.
vials-on-lightsourse

Genom att utsätta ligninet i pappersmassan för dagsljus sker en fotokatalytisk produktion av väteperoxid inne i massaprocessen.

– Det här skulle kunna innebära en rejäl förenkling av tillverkningsprocessen för blekt papper. Man hoppar helt enkelt över steget med att tillsätta väteperoxid utifrån. I stället exponerar man massan för ljus, förklarar Eric Glowacki, universitetslektor vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) på Linköpings universitet.

Upptäckten av reaktionen har gjorts av doktoranden Eva Miglbauer, som ett led i hennes doktorandprojekt vid LOE.

Nu kan du läsa en artikel om forskningen på bioinnovation.se.

Se Eva Miglbauers poster från Treesearch Progress 2020 >>

Photochemical evolution of hydrogen peroxide on lignins
Eva Miglbauer, Maciej Gryszel and Eric Daniel Głowacki D
OI: 10.1039/C9GC04324A (Communication) Green Chem., 2020, 22, 673-677

Dela nyheten