Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin

Genom att utsätta ligninet i pappersmassan för dagsljus sker en fotokatalytisk produktion av väteperoxid inne i massaprocessen. – Det här skulle kunna innebära en rejäl förenkling av tillverkningsprocessen för blekt papper. Man hoppar helt enkelt över steget med att tillsätta väteperoxid utifrån. I stället exponerar man massan för ljus, förklarar Eric Glowacki, universitetslektor vid Laboratoriet […]

Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin Läs mer »