TREESEARCH logotype 2 black

Utbildningskonferens 2024

Framtidens skogsindustriella utbildning

Treesearch och Skogsindustrierna välkomnar till en tvådagars konferens om framtidens utbildning inom det skogsindustriella området.

Konferensen vänder sig till dig som är lärare/kursansvarig/programansvarig eller på andra sätt engagerade i utbildningen på svenska universitet, och dig inom industrin och övriga organisationer som har intresse av utbildningsfrågor. 

Stockholm, Näringslivets hus

13 – 14 mars 2024

Skogsindustrin spelar en stor roll i omställningen till en fossilfri, cirkulär bioekonomi. För att säkerställa den kompetens som behövs är en attraktiv och relevant utbildning nödvändig.

Som ett led i att stärka utbildningen inom det skogsindustriella området, och därmed bidra till att möta samhällsutmaningarna, bjuder Treesearch och Skogsindustrierna in till en tvådagars konferens riktad till dig som är engagerad inom utbildningen.

Konferensen syftar till att ge en överblick över den undervisning som ges inom området vid universiteten i Sverige, bidra till en ökad utbildningssamverkan och utgöra ett tillfälle att diskutera och inspirera till framtidens utbildning.

Program

Nedan hittas översikt över innehållet i konferensen. Programmet kommer uppdateras med tider inom kort.  

Dag 1, 13 mars 

• Industrins perspektiv på utbildning
• Lunch
• Översikt av utbildningen idag
• Social aktivitet
• Middag

Dag 2, 14 mars

Workshop om skogsindustriell utbildning

Registrering

 

Kontakt