TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Nya framsteg i att göra plast från lignin
Forskare vid KTH har tillsammans med forskare från Tyskland och Schweiz har för första gången kunnat koppla olika ligninfraktioners molekylära egenskaper till olika effekt på lignin-baserade härdplaster. Analyser vid synkrotronanläggningen Petra III vid tyska DESY har varit avgörande för resultaten.
Lignin i labb

Analyser vid synkrotronanläggningen Petra III vid tyska DESY har varit avgörande för resultaten.

– Det som vi gjort vid DESY är unikt, säger Marcus Jawerth, som disputerat inom projektet.

 Läs mer på kth.se >>

Vill du veta mer om Marcus forskning? Se presentationen från disputationen här >>

Läs vetenskapliga artikeln:

Jawerth, M. E., et al. (2020). “Mechanical and Morphological Properties of Lignin-Based Thermosets.” ACS Applied Polymer Materials 2(2): 668-676.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsapm.9b01007

Dela nyheten