TREESEARCH logotype 2 black

Samverkan

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum

För kth.se berättar professor Lars Wågberg om de första stegen som och den forskning som ledde fram till ett skummaterial, då gjort av nanocellulosa. De första stegen gjordes som ett doktorandarbete inom forskningscentrat Wallenberg Wood Science Center och 2012 kunde doktoranden Nicholas Cervin presentera sin avhandling. – Det visade sig fungera väldigt bra och vi arbetade …

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum Läs mer »

From Pulping to Printing – A story of Treesearch Meet at Billingsfors

On the 30th of October 2019, the group of Printed and Paper Electronics (TPE) at the Laboratory of Organic Electronics (LOE) and members from RISE went on a study visit to the Ahlstrom-Munksjö pulp and paper mill of Billingsfors. A three day visit to follow the process from collecting raw material from the forest to …

From Pulping to Printing – A story of Treesearch Meet at Billingsfors Läs mer »

Första Treesearch Progress samlade 200 deltagare

Den 7 – 8 maj hölls den första Treesearch Progress – en konferens om forskning och samverkan för nya material från skogen. Runt 200 deltagare från akademi, industri och institut samlades för att lyssna på över 50 talare. Bland talarna fanns näringsminister Ibrahim Baylan och Sara Mazur, Director of Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs …

Första Treesearch Progress samlade 200 deltagare Läs mer »

Carl Moser

Följ årets första disputationer live

Under 2019 disputerar flera Treesearch-anslutna doktorander. Först ut den 25/1 är Carl Moser, KTH, och veckan efter är det dags för Jennie Berglund, KTH / WWSC. Båda dipsutationerna går att följa på treesearch.se. I sin forskning har Carl Moser studerat hur man bättre ska förstå de viktiga parametrarna vid framställning av cellulosananofibrer för att med …

Följ årets första disputationer live Läs mer »

Populärvetenskapliga veckan

Visste du att man kan göra batterier av trä? Det berättade forskare från Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) om under populärvetenskapliga veckan 23-25 oktober på Linköpings Universitet. Under populärvetenskapliga veckan besöks universitetet av hundratals gymnasieungdomar som får lyssna till intressanta föreläsningar från forskare och besöka spännande montrar under mässan. Treesearch var såklart där och visade …

Populärvetenskapliga veckan Läs mer »

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation

Forskning på skogsbaserade material och kunskapsöverföring av forskningsresultat mellan akademi och industri var i fokus när Treesearch Insight: BiMaC Innovation gick av stapeln den 29 januari i Stockholm. Konferensen var den andra i den nationella plattformen Treesearchs Insight-serie och även slutkonferens för VINN Excellence centret BiMaC Innovation.   VinnExcellence centret BiMaC Innovation har sedan starten …

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation Läs mer »

Mingelbild TREESEARCH-event 14 juni

Första Treesearch-eventet 14 juni

Unga forskare visade framtiden En viktig del i Treesearch är satsningen på framtidens forskningsledare inom industri och akademi – doktorander och unga forskare. På eventet gavs det möjlighet att ta del av pågående forskning dels genom pitchar och dels genom postermingel. Doktorander från Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och LiU  visade i en serie korta 1-minuterspresentationer …

Första Treesearch-eventet 14 juni Läs mer »

Treesearch för-event 14 juni

Snart startar den hittills största svenska satsningen på forskning och samverkan inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara — den nationella plattformen Treesearch. Inom plattformen kommer excellent forskning samlas i en världsledande och öppen forskningsmiljö för att bidra till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer. Inför uppstarten hålls den 14 juni ett …

Treesearch för-event 14 juni Läs mer »