TREESEARCH logotype 2 black

Samverkan

Bioeconomy Innovation day 2023 i Bryssel för ökad dialog dialog mellan europeiska intressenter inom bioekonomin

Syftet med evenemanget var att belysa vikten av bioekonomi för att främja resurseffektivitet, motståndskraft och värdeskapande över hela Europa. I synnerhet visade evenemanget upp hur bioekonomi kan främja grön omställning och erbjöd nya insikter om banbrytande cirkulära biobaserade innovationer. Nu finns en artikel som sammanfattar dagen på FinnCERES hemsida. Dagen samlade närmre 80 deltagare som […]

Bioeconomy Innovation day 2023 i Bryssel för ökad dialog dialog mellan europeiska intressenter inom bioekonomin Läs mer »

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass

Första dagen var dedikerad den utrustning som finns på Lunds Tekniska Högskola, närmre bestämt Biomass Steam Pretreatment-anläggningen, 4D Imaging Lab, och nCHERM – National Center for High-Resolution Electron Microscopy. Efter en gemensam inledning fick alla konferensdeltagarna en guidning av infrastrukturerna med möjlighet att ställa frågor till forskarna. På kvällen fanns det möjlighet att presentera sin

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass Läs mer »

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum

För kth.se berättar professor Lars Wågberg om de första stegen som och den forskning som ledde fram till ett skummaterial, då gjort av nanocellulosa. De första stegen gjordes som ett doktorandarbete inom forskningscentrat Wallenberg Wood Science Center och 2012 kunde doktoranden Nicholas Cervin presentera sin avhandling. – Det visade sig fungera väldigt bra och vi arbetade

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum Läs mer »

Treesearch Meet Mittuniversitetet November 2019

Treesearch Meet Mittuniversitetet under SPCIs höstmöte 2019

Vid årets SPCI-höstmöte 21 – 22 november kunde deltagarna träffa Treesearch och forskningscentret FSCN i Mittuniversitetets monter. Inte nog med det, andra dagen bjöd Mittuniversitetet in till en guidad tur i ett Treesearch Meet där deltagarna fick träffa forskningen på nära håll. Se mer i bildspelet ovan!

Treesearch Meet Mittuniversitetet under SPCIs höstmöte 2019 Läs mer »

From Pulping to Printing – A story of Treesearch Meet at Billingsfors

On the 30th of October 2019, the group of Printed and Paper Electronics (TPE) at the Laboratory of Organic Electronics (LOE) and members from RISE went on a study visit to the Ahlstrom-Munksjö pulp and paper mill of Billingsfors. A three day visit to follow the process from collecting raw material from the forest to

From Pulping to Printing – A story of Treesearch Meet at Billingsfors Läs mer »

IVA och WWSC bjöd in till föredrag och mässa om framtidens innovationer från skogen

Som ett extra moment inom ramen för årets CAETS-konferens bjöd IVAs Näringslivsråd in till föredrag och en vetenskapsmässa vid Wallenberg Wood Science Center på KTH. Bland annat visade man upp superstarka trådar, elektriskt ledande cellulosa och dryckesflaskor tillverkade av pappersmassa. Läs mer på iva.se >>

IVA och WWSC bjöd in till föredrag och mässa om framtidens innovationer från skogen Läs mer »

Treesearch Insight: FMPRS

Treesearch sponsored the 11th Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar (FMPRS) Treesearch is a platform that gathers and supports research. Therefor, deputy Director Jenny Joensuu, was at the 11th Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar (FMPRS) that was held in Norrköping on the 2-4 of April to present the Treesearch platform and the opportunities we provide for

Treesearch Insight: FMPRS Läs mer »

Populärvetenskapliga veckan

Visste du att man kan göra batterier av trä? Det berättade forskare från Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) om under populärvetenskapliga veckan 23-25 oktober på Linköpings Universitet. Under populärvetenskapliga veckan besöks universitetet av hundratals gymnasieungdomar som får lyssna till intressanta föreläsningar från forskare och besöka spännande montrar under mässan. Treesearch var såklart där och visade

Populärvetenskapliga veckan Läs mer »

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation

Forskning på skogsbaserade material och kunskapsöverföring av forskningsresultat mellan akademi och industri var i fokus när Treesearch Insight: BiMaC Innovation gick av stapeln den 29 januari i Stockholm. Konferensen var den andra i den nationella plattformen Treesearchs Insight-serie och även slutkonferens för VINN Excellence centret BiMaC Innovation.   VinnExcellence centret BiMaC Innovation har sedan starten

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch Insight: BiMaC Innovation Läs mer »