TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Följ årets första disputationer live
Carl Moser

Under 2019 disputerar flera Treesearch-anslutna doktorander. Först ut den 25/1 är Carl Moser, KTH, och veckan efter är det dags för Jennie Berglund, KTH / WWSC. Båda dipsutationerna går att följa på treesearch.se.

Carl Moser

I sin forskning har Carl Moser studerat hur man bättre ska förstå de viktiga parametrarna vid framställning av cellulosananofibrer för att med så lite energi som möjligt framställa dessa. Projektet har innefattat jämförelser med olika råmaterial med olika karakteriseringstekniker, vissa framtagna specifikt för detta arbete. Sidoprojekten har lett till en metod att torka cellulosa nanofibrer samt en billig bionedbrytbar  komposit gjord enbart från miljövänliga råvaror.

Forskning har utförts på KTH i samarbete med Valmet AB och Mittuniversitetet.Huvudhandledare är professor Mikael Lindström, KTH.

Följ länken nedan för att läsa mer om disputationen. Om du inte har möjlighet att följa disputationen på plats går det att se presentationsdelen via länken nedan.

Redan veckan efter är det dags för Jennie Berglund, doktorand på WWSC vid KTH. Hennes avhandling har titeln ‘Wood Hemicellulose – Fundamentals Insights on Biological and Technical Properties’.

Du hittar information om hennes och kommande disputationer på Treesearchs kalendarium under kategorin ‘Defence of dissertation’. Håll koll; framöver kommer fler disputationer annonseras i kalendariet.

Dela nyheten