TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass
Två dagar med forskningsinfrastruktur i världsklass – både med presentationer och studiebesök – det var vad deltagarna i konferensen Treesearch Insight 2023 i Lund fick ta del av. Ett extra fokus låg på ForMAX, där konferensen var det första tillfället där resultat från strålröret presentades!
Treesearch Insight 2023 esker och linnea tetra pal formax
En grupp människor står i en stor hall med apparater och lyssnar på en guide som berättar
Ola Wallberg, Lunds universitet, visa Biomass Steam Pretreatment för en grupp deltagare vid Treesearch Insight 2023

Första dagen var dedikerad den utrustning som finns på Lunds Tekniska Högskola, närmre bestämt Biomass Steam Pretreatment-anläggningen, 4D Imaging Lab, och nCHERM – National Center for High-Resolution Electron Microscopy. Efter en gemensam inledning fick alla konferensdeltagarna en guidning av infrastrukturerna med möjlighet att ställa frågor till forskarna.

På kvällen fanns det möjlighet att presentera sin forskning och nätverka i en postervisning. Abstract för postrarna går att ta del av här.

Människor står och diskuterar framför skärmar med postrar
Postervisningen gav möjlighet till att nätverka och diskutera framtida möjligheter

Under andra dagen var fokuset på användningen av synkrotronanläggningar för forskning och utveckling av framtidens material från skogsråvara. Ett speciellt fokus var här  ForMAX, det unika strålröret vid MAX IV som konstruerats för skogsbaserade material och processer.

Under en förmiddag fick deltagarna höra vad man kan göra vid synchrotronanläggningar och exempel på genomförda experiment från både akademiskt och industriellt perspektiv. 

Kim Nygård, ansvarig för ForMAX vid MAX IV, konstaterade att även om han gett bortåt 100 presentationer vid olika konferenser om vad som är möjligt att göra med ForMAX, så var det här den första konferensen med användare och resultat från ForMAX!

Christel Andersson, Tetra Pak, gav ett inspirerande och energifyllt föredrag på Treesearch Insight 2023.

Inte minst presenterade Eskil Andréasson, Tetra Pak, och Linnéa Björn, Chalmers, för första gången resultaten från de allra första industriförsöken på strålröret. Konferensen gav även en utblick över vad andra branscher gör genom den inbjudna talaren Stefan Norberg från AstraZeneca.

En gemensam nämnare i alla presentationer var vikten av samverkan. Resultaten som visades var alla talande exempel för hur man genom framgångsrik samverkan – mellan forskare inom akademin, mellan akademi och industri, och med forskarna på synkronanläggningar – kan åstadkomma resultat som kan ge nyckeln till framtidens hållbara material från skogen.

Konferensen avslutades med ett uppskattat studiebesök på MAX IV och ForMAX.

ForMAX-presentation tillgänglig online

Missade du konferensen eller vill ta del av ForMAX-presentationen igen? Nu finns Kim Nygårds presentation tillgänglig online på Treesearchs Youtube-kanal. Du hittar även presentationen nedan. 

På Youtube kan du även ta del av Tomas Roséns, KTH, presentation “Synchrotrons! A non-technical guide to the what’s, whys and hows” som ger en introduktion till synkrotroner. Även denna presentation hölls under Treesearch Insight-konferensen.  

Mer läsning

Tidsskriften Physics World har gjort ett reportage från andra dagen av konferensen. Läs artikeln här.

Mer information om konferensen och hela programmet hittar du här

Läs mer om forskningsinfrastrukturen inom Treesearch

Dela nyheten