Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass

Första dagen var dedikerad den utrustning som finns på Lunds Tekniska Högskola, närmre bestämt Biomass Steam Pretreatment-anläggningen, 4D Imaging Lab, och nCHERM – National Center for High-Resolution Electron Microscopy. Efter en gemensam inledning fick alla konferensdeltagarna en guidning av infrastrukturerna med möjlighet att ställa frågor till forskarna. På kvällen fanns det möjlighet att presentera sin […]

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass Läs mer »