TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Treesearch Bootcamp – en unik intensivkurs för akademin och industrin
Intensivkursen Treesearch Bootcamp återkommer för andra gången i höst. Kursen ger en omfattande översikt över de processer som utgör kärnan i skogsindustrin – från flis till färdig produkt. Treesearch Bootcamp innehåller både teori och praktiska moment i både labbskala och körningar i pilotpappersmaskinen FEX.
Bootcamp 2023 w logo

En kurs för att öka kunskaperna om industrin och de processer som utgör kärnan i skogsindustrin: det är tanken bakom Treesearchs Bootcamp-kurs. Under några intensiva veckor (därav namnet Bootcamp) får deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap om industrins processer.

­”Bootcamp är en unik kurs, gjord för dig som vill ha en insikt i industrins processer, oavsett om du är inom nyanställd inom industrin eller verksam i akademin”, säger Gunnar Westman, ansvarig för utbildningsverksamheten inom Treesearch.

I kursen får man följa processen från flis till färdigt papper genom föreläsningar och laborationer på både ”normal” labbskala upp till pilotskala vid körningar på pilotpappersmaskinen FEX vid RISE.

Från labbskala till pilotskala – deltagarna i Treesearch Bootcamp får möjlighet att testa på båda

”Initiativet Treesearch Bootcamp är mycket välkommet av flera skäl” säger Pia Wågberg, kontaktperson på RISE.  ”Dels är det angeläget att öka kompetensen inom området, men framför allt är det roligt att samarbeta med akademin kring kurser där vi har kompletterande erfarenheter, kompetenser och verktyg. Att kunna erbjuda FEX i denna kurs är så nära man kan komma att omsätta teori till praktik i undervisningen.”

Kursen kommer hållas som hybridkurs med en gemensam kick-off i Stockholm samt gemensam pilotmaskinskörning. Däremellan hålls föreläsningar online och laborationer antingen på KTH eller Karlstads universitet, där plats för laborationerna väljs av kursdeltagarnas i registringen.

”Vi vill att kursen ska vara tillgänglig och underlätta deltagandet för deltagare från hela vårt avlånga land”, säger Gunnar Westman. ”Vid tidigare tillfälle hölls liknande upplägg, men då delvis på grund av pandemin. Det blev uppskattad och vi behöll grundupplägget även för den här omgången. Nytt för i år är den gemensamma starten på plats, för att ge alla en möjlighet att träffa varandra.”

Maria Karlsson, KTH, (vänster) och Mozhgan Hashemzehi, Karlstad universitet (höger), deltog i kursens tidigare tillfälle

Två som deltog i Treesearch Bootcamp 2021 är Maria Karlsson, KTH, och Mozhgan Hashemzehi, Karlstads universitet, som båda mycket nöjda med kursen.

 

”Kursen var mycket givande, och jag rekommenderar alla som vill skapa sig en helhetssyn och öka sin förståelse om industriprocesserna att gå kursen”, säger Maria Karlsson, som vid kurstillfället 2021 var doktorand inom WWSC, nu forskare och medgrundare av ett forskningsbaserat start-up.

Mozhgan Hashemzehi som 2021 precis påbörjat sin doktorandtjänst instämmer.

”De kunskaper och färdigheter jag förvärvat under kursen har varit ovärderliga för min forskning och för min akademiska resa. Jag uppmuntrar mina meddoktorander att passa på att gå nästa Treesearch Bootcamp-kurs. Den här kursen kommer att ge värdefulla erfarenheter” säger Mozhgan Hashemzehi.

Mozhgan Hashemzehi och hennes labbgrupp i FEX maskinrum under Treesearch Bootcamp 2021
Mozhgan Hashemzehi och hennes labbgrupp i FEX maskinrum under Treesearch Bootcamp 2021

Mer om Treesearch Bootcamp

Treesearch Bootcamp startar i månadsskiftet september – oktober. Detaljerat schemat för kursen håller på att sättas och kommer inom snart publiceras. Antalet platser är begränsade, och för att säkra sin plats att registrera sig på kursens hemsida.

För frågor kontakta Gunnar Westman, education@treesearch.se

Kursen är gratis att delta i för dig som är associerad till Treesearch eller aktiv vid en av Treesearchs partnerorganisationer.

Läs mer på kursens hemsida

Dela nyheten