TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023
Det internationella nätverket Boreal Alliance syftar till att främja samarbete kring forskning om material från skogen genom att skapa ett nätverk av forsknings- och statliga institutioner. Under 2023 kommer Treesearch stå värd för Boreal Alliance.
boreal_alliance_kickoff_meeting_image

Medlemmarna i Boreal Alliance har trots sitt geografiska avstånd liknande förutsättningar när det kommer till att omsätta skogsbaserad materialvetenskap till nya hållbara innovationer. Att främja samarbete inom forskningen på material från skogen och dess tillämpning på internationell nivå är därför alliansens gemensamma uppdrag sedan starten 2020.

Treesearch blev svensk representant i nätverket 2022 men redan året dessförinnan hölls den första gemensamma online-konferensen.

Under 2023 kommer Treesearch att vara värdorganisation för Boreal Alliance, och tar därmed över ordförandeskapet från BioProducts Institute (BPI), Kanada. Värden ansvarar för samordningen av evenemang och medlemsmöten samt för att ge administrativt stöd till alliansen.

Kristin Witzel, nytillträdd tillförordnad föreståndare för Boreal Alliance, och samordnare för samverkan på Treesearch, berättar vad alliansen kommer att arbeta med under det kommande året.

– Eftersom Boreal Alliance är ett relativt nytt nätverk kanske vi ännu inte är helt medvetna om vilken typ av expertis var och en av våra medlemmar har. Vi planerar därför att organisera  webinarier inom Boreal Alliance för att lyfta fram kompetenser och tillgänglig infrastruktur hos alla medlemsorganisationer, säger Kristin Witzel.

Andra planer är att undersöka möjligheterna till forskarrörlighet och studentutbyte, samt till att undersöka möjligheterna till finansiering av gemensam forskningssamarbeten.

Aktiviteterna inom alliansen kommer annonseras på Treesearchs webbplats samt på Boreal Alliances webbsida. Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch, uppmanar alla som är involverade i Treesearch att hålla ögonen öppna för framtida händelser.

– Boreal Alliance är en chans för Treesearch-forskare, både inom akademin och industrin, att utöka sitt internationella nätverk, säger Daniel Söderberg och fortsätter:

– Vi måste fortsätta att identifiera möjligheter som överför biobaserade material till hållbara lösningar, och internationellt kunskapsutbyte och samarbete är avgörande för detta.

Om Boreal Alliance:

Boreal Alliance främjar internationellt forskningsutbyte, stödjer vetenskapsbaserat policyskapande och uppmuntrar tvärvetenskapligt samarbete mellan materialvetare, ingenjörer, fysiker, molekylärbiologer och branschfolk inom sektorn för att utveckla biobaserade lösningar och innovationer för en hållbar utveckling framtida.

Läs mer på: www.boreal-alliance.org

Dela nyheten