TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

KAW utökar satsningen på Wallenberg Wood Science Center
Utökade satsningen på WWSC är en del av Knut och Alice Wallenbergs stiftelses storsatsning på hållbara material. Fortsättningen av WWSC får nu 380 MSEK från stiftelsen för sin forskning på framtidens skogsbaserade material.
WWSC eva lisbeth mats (kopia)

Beslutet om den utökade finansieringen innebär att WWSCs forskningsprogram “New materials from trees for a sustainable future” nu kan utökas.

– Den långsiktiga forskningssatsningen syftar till att möjliggöra en hållbar framtid samt att stärka svensk skogsindustris konkurrenskraft och lägga grunden för nya företag baserat på innovationer inom området, förklarar Peter Wallenberg Jr.

Med den utökade finansieringen har stiftelsen totalt satsat 1 miljard kronor på forskning inom WWSC. KAW har även finansierat byggnationen av strålröret ForMAX vid MAXIV, speciellt dedikerat åt skogsindustriell forskning.

– Trä är en oerhört viktig och spännande resurs för en hållbar framtid eftersom träbaserade material har en stor potential att ersätta fossilbaserade material, de kan också utgöra grund för helt nya material med nya egenskaper, säger Eva Malmström, föreståndare för WWSC.

Den utökade finansieringen av WWSC är en del av KAWs satsning om drygt 3 miljarder kronor på forskning på hållbara material. I samband med beskedet om fortsättningen av WWSC lanserades även stiftelsens stora forskningsinitiativ Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE), som leds av professor Magnus Berggren, LiU. 

Läs mer på kaw.se

Läs mer om wwsc

Dela nyheten