TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment
ForMAX, en ny, nationell forskningsstation för studier av hållbara material från skogen med hjälp av röntgenljus, öppnar nu för nästa generations forskningsexperiment vid MAX IV. Intresset från både akademin och industrin är stort.
Strålröret ForMAX, en ny experimentstation vid MAX IV-laboratoriet i Lund
Fotograf: Anna Sandahl, MAX IV

ForMAX är specialbyggd för avancerade studier på material från skogen och är ett initiativ av flera tunga aktörer som gått samman. Forskningsstationen består av ett strålrör där röntgenljus kommer att användas för att studera materialen på nanonivå upp till millimeternivå. 

Byggnationen av strålröret har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse medan driften finansieras av industrin genom Treesearch, en nationell samverkansplattform för akademisk och industriell forskning inom nya material från skogen. 

Ett mål med satsningen är att kunna utveckla nya produkter av material från skogen som bland annat kan ersätta dagens plastprodukter. 

– ForMAX kommer att ha väldigt stor betydelse för den akademiska grundforskning som bedrivs på träbaserad råvara och som ligger till grund för de materialtillämpningar som sedan kan utvecklas, säger Eva Malmström Jonsson, föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, WWSC.

– Det här är ett stort steg som både kommer att öka vår kunskap om material från förnybara resurser, som trä, och bidra till en ökad användning av fibermaterial i förpackningar och inom andra tillämpningsområden, säger Mats Qvarford, Strategic Partnership Manager på Tetra Pak och medlem i Treesearchs styrelse och ForMAX styrgrupp. 

– Genom engagemanget i ForMAX får akademin och industrin en fantastisk ingång till MAX IV-miljön. Med ForMAX bygger vi därför upp en bred och unik kompetens som möjliggör banbrytande forskning inom området, säger Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch. 

Samarbete mellan akademi och industri 

ForMAX är en del av forskningsanläggningen MAX IV i Lund som producerar världens starkaste röntgenljus för avancerad forskning.  

De första experimenten vid ForMAX görs av marknadsledande industriföretag, bland annat Tetra Pak, och forskare från Wallenberg Wood Science Center.  

– Ambitionen är att ForMAX ska ge oss ny kunskap om förhållandet mellan struktur och funktion hos komplexa material, till exempel nya material från skogen och nya livsmedel, på olika längdskalor, säger Kim Nygård, chef för ForMAX-strålröret på MAX IV. 

– Vi hoppas att ForMAX kommer att öppna dörren till många nya samarbeten och viktiga upptäckter, säger Magnus Larsson, chef för MAX IVs industrikontor. 

För mer information, kontakta:

Daniel Söderberg
Föreståndare för Treesearch och professor vid KTH
director@treesearch.se
+46 8 790 71 96 

Magnus Larsson
Chef för industrikontoret vid MAX IV
+46 725 54 63 09
magnus.larsson@maxiv.lu.se

Dela nyheten