Första industri-experimenten vid ForMAX

Nu har de första industriexperimenten utförts vid strålröret ForMAX på MAX IV, då Tetra Pak och forskare vid Chalmers tekniska högskola utfört en banbrytande studie om fiberbaserade hållbara förpackningmaterial.

Första industri-experimenten vid ForMAX Läs mer »