TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Project leader:

Project period: