TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

“Övergången ifrån petroleumbaserade kemiska processer till “grön kemi” processer baserade på förnybararåvaror ger betydande miljömässiga fördelar och är ett måste för att upprätthålla ekonomisk tillväxt iframtiden. En relativt färsk analys som initierades av European Climate Foundation, ECF, har visat ett antalmöjliga vägar till ett hållbart Europa med minskat beroende av fossilt kol från år 2050. Det mestförekommande förnyelsebara råvaran på jorden är växtmaterial, såsom lignocellulosa, och det är det mestsjälvklara valet för att ersätta fossila råvaror. Här kommer vårt projekt väldigt bra in genom att ta fram nyainnovationer och produkter som signifikant höjer värdet på skogsråvaran med hjälp av grön kemi. Målet är attanvända unik, innovativ och toppmodern miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och cellulosa material för attomvandla den Svenska skogen till högvärdiga, moderna och hållbara produkter helt baserade på biomaterial.De råvaror vi kommer att fokusera på är nanocellulosa och lignin som tas fram ifrån lignocellulosa. Här ärnanocellulosa ett värdefullt och viktigt material som kan användas i allt ifrån läkemedel tillförpackningsmaterial. Det som saknas för att nå kommersiell genomslagskraft för detta biomaterial ärstorskalig miljövänlig produktion och yt-modifiering. Vi har uppfunnit grön kemi som möjliggör detta genomatt använda organisk katalys där vi har stor erfarenhet och är världsledande. T.ex. så lade dennauniversitetsforskning grunden för ett koncept för kolhydrat modifiering som ledde till ett spinn-off bolag2006 som idag har 30 anställda och en omsättning på ca 70 MSEK. Organisk katalys på nanocellulosakommer att förbättra dess egenskaper (t.ex starkare, hydrofob, anti-bakteriell, elektrisktledande) vilken i sigkan säljas som en produkt. Den modifierade nanocellulosan kan också appliceras för att förbättra deegenskaper (t ex ökad hållfasthet, kompatibilitet, permeabilitet) av förpackningsmaterial. Slutligen kan vårskräddarsydda och miljövänliga konstruktion av det hållbara förpackningsmaterialet ytterligare ändraegenskaperna för att skapa t.ex. “gröna” förpackningsmaterial med tillräckliga barriärer mot syre, vattenångaoch mikroorganismer. Vårt projekt kommer också fokusera i en del på att öka värdet på lignin som utgör 20-30% av trädens sammansättning. Här kan vår organiska katalys som vi uppfunnit leda till signifikantvärdeökning och omvandla ligninet (1 sek/kg) till fin kemikalier (Kapsaicin 340 000 Sek/kg, Bara 1200ton/år av det totala internationella marknadensbehovet på 5000 ton/år produceras,[1] Vanillin (världenspopuläraste smakämne), bara 1% görs från förnybar råvara och idag finns det enormt behov av just det.[2]),plaster eller biobränsle (7-9 sek/kg). Våra miljövänliga katalytiska reaktioner och processer som tar framdessa produkter kan även integreras med nuvarande massa och pappers bruk . Våra strategier följer alltid etthelhetstänkande för en hållbar ekonomi som innefattar hållbarhetsmålen (människor, lönsamhet och miljö).”

Project leader:

Project period: