Ola Wallberg

olaw

Research area:

Project leader
Separation av oligomer hemicellulosa från koklut
Project leader
Hydrotropisk fraktionering av ved