TREESEARCH logotype 2 black
All associated researchers

Research area:

Project leader
Karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall