TREESEARCH logotype 2 black

Treesearch

Treesearch text logotype

Samverkan kring forskning för nya material från skogen

Treesearch är en samverkansplattform för forskning och kompetensuppbyggnad för nya material från skogen

Treesearch är en nationell satsning där akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar en världsledande öppen forskningsmiljö för framtidens bioekonomi. 

Treesearch samordnar och stödjer forskningen på nya material från skogen. Alla forskare och forskningsprojekt vid svenska universitet kan ansluta och ta del av Treesearch. Wallenberg Wood Science Center utgör kärnan i den forskningsverksamhet som nyttjar plattformen.

Nu är registreringen till Treesearch Progress öppen!

 

Genom den samverkan och de aktiviteter som sker inom plattformen skapas förutsättningar för att göra Sverige till världens ledande bioekonomi.