TREESEARCH logotype 2 black

Treesearch online-kick-in 2020

Intern online-konferens för dig som är engagerad i driften av plattformen

23 – 24 september, kl 14 – 16

Välkommen till ett internt möte för att diskutera och informera om framdriften av plattformen Treesearch. Syftet är att få en gemensam målbild för framdrift av plattformen och kunna diskutera utmaningar och möjligheter. Konferensen är öppen för dig från akademi och institut som är engagerad i arbetsgrupper eller är nodkoordinator/kontakt för Treesearch. 

Det här är en uppföljning till förra årets kick-off, som hölls i anslutning till Treesearch Progress. På grund av situationen med covid-19 kommer mötet hållas online. Mötestiden är anpassad för online-konferensen Treesearch Progress 2020 och är därmed uppdelad på två eftermiddagar mellan klockan 14 – 16. Du kan in registreringen välja att delta båda eller en av eftermiddagarna.  

Registrera dig via formuläret nedan innan den 20 september.

Har du frågor eller ämnen som du vill diskutera på konferensen? Använd formuläret nedan för att skicka in dina frågor och synpunkter. 

Program

Program 23 September

14.00 Information från Treesearch ledning + Q&A

 1. Forskning och Vision av Treesearch (Föreståndare Daniel Söderberg)
 2. Samverkan (Vice föreståndare Jenny Joensuu)
 3. Kommunikation (Plattformskoordinator Josefin Illergård) 

15.00 Breakout Rooms – Gruppdiskussioner

Exempel på diskussionsfrågor

 1. Hur kan vi samverka bättre kring forskning?
 2. Vad skulle Treesearch kunna bidra med i framtiden som saknas idag?
 3. Hur kan vi utveckla samverkan online?
 4. Hur ser du på Treesearch om 5, 10 år?
 5. Hur fungerar kommunikationen kring Treesearch drift?

15.30 Presentation av gruppdiskussioner

16.00 Mötet avslutas


Program 24 September

14.00 Information from the Treesearch Management + Q&A

 1. Forskning och vision av Treesearch (Föreståndare Daniel Söderberg)
 2. Utbildning (Vice föreståndare Gunnar Westman)
 3. Forskningsinfrastruktur (Koordinator Anastasia Riazanova)

15.00 Breakout Rooms – Gruppdiskussioner

Exempel på diskussionsfrågor

 1. Hur kan vi utveckla utbildningsaktiviteterna i Treesearch?
 2. Hur kan vi utveckla aktiviteter för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur?
 3. Hur anpassar vi våra doktorander för industrins framtida behov?
 4. Hur får vi industrin att anställa våra doktorander?
 5. Hur ser du på Treesearch om 5, 10 år?

15.30 Presentation av gruppdiskussioner

16.00 Mötet avslutas

Skicka fråga/synpunkter här

Inga fält hittades.

Registrering

Registrera dig till internkonferensen genom formuläret. En länk kommer skickas ut till alla registrerade deltagare inför mötet. 

Inga fält hittades.

Kontakt

För frågor kontakta Jenny Joensuu  collaboration@treesearch.se