COVID-19-uppdatering (januari 2021). Treesearch följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och de lokala begränsningarna från Treesearch-partnerna. På grund av hälsoproblem och resebegränsningar kommer alla kurser under våren 2021 att ges som onlinekurser. Under sommaren och hösten hoppas vi kunna ge kurser på plats,  med möjlighet att delta online.

Crash Course in Wood Chemistry

Course content:

Learning objectives:

April 2021

ECTS:

LOCATION:

REGISTER BEFORE:

April 1, 2021

Schedule:

Contributors:

Literature:

Prerequisites:

Course fee:

Course responsible:

KTH logotype

If you have problems with the registration please contact education@treesearch.se