TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Biokemisk omvandling av bark – en outnyttjad men rikligt förekommande resurs

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Detta projekt syftar till att lägga en grund för ett effektivt nyttjande av bark via bioteknologiska metoder. Bark är en förnybar resurs som idag går till spillo i enorma mängder, då den räknas som en restprodukt utan värde. Barken innehåller en mängd komponenter som skulle kunna användas i energitillämpningar, och via biokemisk separation och nedbrytning av dessa kan skadliga lösningsmedel och energiintensiva processer undvikas. För att kunna nyttja barkens strukturrikedom krävs dock en grundläggande förståelse för vilka enzymer som används vid den biologiska nedbrytningen, och hur dessa bäst kan användas i industriella processer. Vi kommer här att följa mikrobiell nedbrytning av bark från svensk biomassa över långa tidsförlopp, och kombinera materialanalys och kraftfulla proteomikanalyser, för att koppla de producerade enzymerna mot vilken del av barken som angrips i en specifik tillväxtfas. Identifierade enzymer kommer sedan att undersökas och deras tillämpbarhet fastställas.

Project leader:

Project period: