DRIVE

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

DRIVE PROJEKTET – Ny kunskap för att stimulera regional tillväxt genom åtta aktiviteter för innovativa gröna transporter med engagemang från ett 30-tal företag och ett antal offentliga aktörer.


SKÖRDA – Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och mark
kommer att utvecklas med hjälp från industriella aktörer.
LAGRA – Superkondensatorer, en typ av snabba batterier, kan cyklas miljontals gånger medan batterier bara
klarar några tusen. Mittuniversitetet är världsledande inom storskaliga processer för superkondensatorer
vilket bygger pappersindustrins metoder och cellulosa kompletterat med grafen vilket ger en billig och
miljövänlig komponent. Vidare, tas ny kunskap fram för en kiselpulver-grafen komposit med målet att öka
lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar.
LADDA – Genom att kombinera Mittuniversitetets senaste forskningsresultat i energilagring och
kraftelektronik kommer forskning att göras på mellanlagring av förnyelsebar energi för användning i
fastigheter och elbilar. Energilagret ska även fungera som effektbuffert i fastigheten och möjliggöra
snabbladdning av fordon utan behov av ökad installerad effekt i nätet eller nya kraftledningar.
DRIVA – Forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassade för elbilar, bedrivs med hjälp från
industrin inom kraftelektronik. Dagens elektriska motorer är optimerade för full effekt vilket inte passar
normalt körsätt för bilar. Den nya typen av motor visar preliminärt på 30% lägre energiförluster – vilket ger
längre körsträckor för elbilar. Dessutom är den byggd för låga spänningar som både är bättre för batterierna
och säkrare än dagens 400 Volt.

Project leader:

Project period: