TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Separation av oligomer hemicellulosa från koklut

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Projektets huvudsakliga mål är att fraktionera högmolekylär hemicellulosa från sulfitlut. Processen som har utveklats inom projektet bygger på en initial membranfiltrering för att höja hemicellulosakoncentrationen. Hemicellulosan fraktioneras därefter selektivt från lignosulfonaterna genom fällning med alkoholer eller ketoner som sedan kan återvinnas. Hemicellulosan från projektet har testats i ett antal olika applicationer, bl.a. för att producera hydrogeler genom tvärbindning.

Project leader:

Project period: