Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

I mark och hav ansamlas på grund av mänsklig aktivitet stora mängder plaster, ofta från påsar
och förpackningar. I värsta fall tar det flera hundra år för naturen att bryta ner dessa plaster.
För att åtgärda denna miljöförstöring räcker det alltså inte bara att vi blir bättre på att återvinna
och slänga vårt plastskräp på rätt sätt, utan även att vi utvecklar fullgoda alternativa
förpackningar som är både biologiskt nedbrytbara och förnyelsebara. Målet med detta projekt
är därför transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper
mot både syrgas och vattenånga.


Detta är ett projekt som löper på 4,5 år som en doktorandutbildning, samt ett kompletterande
postdoktorarbete, i nära samarbete med BillerudKorsnäs. Vid ett lyckosamt projektutfall så har
projektet inte bara potential att stärka ett par av Sveriges ekonomiskt viktigaste näringar –
skogs- och förpackningsindustrin – utan är även väl i linje med visionen om att omvandla
Sverige till en så kallad bioekonomi, det vill säga ett samhälle som inte är beroende av ickeförnyelsebara
råvaror.

Project leader:

Project period: