TREESEARCH logotype 2 black
All associated researchers

Anette Larsson

Anette-Larsson

Research area:

Project leader
Plasticization and partial depolymerization of lignocellulose-based materials  
Project leader
Design for Circularity: Lignocellulosic based Thermoplastics - FibRe
Project leader
Mass transfer challenges in wood decomposition
Project leader
Adsorption av funktionella polymerer tillcellulosa i blekningssteget - ett sätt att utöka fibrernas egenskaper