TREESEARCH logotype 2 black

Treesearch alumni

Lilian Forsgren

PhD project: Förbättrat utseende och upplevd kvalitet hos träfiberförstärkta kompositmaterial (biokompositer)
Supervisor: Antal Boldizar
Dissertation planned to: 2021
Foto-2016-11-03-19-09-00

Research area: