TREESEARCH logotype 2 black

Kursutbud

Utbildning för framtidens bioekonomi

Treesearch-kurser

Materialet kring Treesearchs kursprogram är fortfarande under arbete; vissa kursers information kommer uppdateras.

[wmts id=”6212″]

Övriga kurser

[wmts id=”7994″]

Treesearchs kursindelning

Treesearchs kursprogram är framtaget inom i samverkan mellan industri och akademi.

O-kurserna, Overview, är kurser som ger breddade generella kunskaper och som oftast inte kräver några förkunskaper inom området. Studenter på masternivå har även möjlighet att deltaga på O-kurser. 

F-kurser, Focus, är inriktade på att ge fördjupad kunskap inom fenomen och processer som är industriellt relevanta. Dessa kurser är riktade till dig som är verksamma inom specifika ämnesområden

Kurserna ska ge deltagarna teoretisk och praktisk utbildning i bearbetning, utvärdering av rådata från infrastrukturinstrument och annan avancerad utrustning. Kurserna går under en 3-4 dagars period och föreläsningar och övningar kombineras med gruppredovisningar.

WWSC Academy är kurser som innehåller föreläsningar, studiebesök och grupparbeten på specifika teman under 3 –  4 dagar och hålls av WWSC två gånger per år. Kurserna är öppna för alla Treesearch-doktorander.

Under rubriken listas kurser utanför Treesearchs kursprogram som är av intresse för forskningsområdet.