TREESEARCH logotype 2 black

Integritetspolicy för Treesearch

Uppdaterad 5 augusti 2021
Första version 8 augusti 2018

Vilka personuppgifter behandlar Treesearch?

Treesearch samlar in olika typer av personuppgifter beroende på olika typer av engagemang inom Treesearch.

Är du associerad forskare/doktorand/postdoktor använder Treesearch informationen du uppgett för att tillhandahålla information och utbud av det forskningsstöd som finns inom Treesearch, som exempelvis kurser, konferenser och forskningsinfrastruktur. Treesearch listar anslutna forskare och forskningsprojekt på exempelvis sin hemsida för att underlätta samverkan.

Är du anmäld till vårt nyhetsbrev sparar Treesearch information om ditt namn och mailadress på separat maillista. Dessa används för att skicka ut information via mail om Treesearch verksamhet. Denna information kan vara riktad beroende på organisationstillhörighet, som grundar sig på den mailadress du uppgett.  Om du avanmäler dig via mail till registrator@treesearch.se tar Treesearch bort dina personuppgifter från maillistan (men inte från övriga listor om det inte specifikt önskas).

Treesearch kan även komma behandla dina personuppgifter i samband med exempelvis event och kurser. Detta gäller såväl associerade som icke-associerade. Uppgifterna är då knutna till det aktuella tillfället. Detta gäller även associerade och är för att kunna skicka relevant information.

Hur får Treesearch dina personuppgifter?

Treesearch samlar in personuppgifter som du lämnar in till av ovan nämnda anledningar. I vissa fall kan Treesearch även samla in personuppgifter från andra källor, främst via din organisation om du är verksam vid någon av Treesearchs partnerorganisationer  (exempelvis universitet eller företag).

Utlämnande av personuppgifter

Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan handlingen komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen, då Treesearch som organisation tillhör en myndighet genom KTH som värduniversitet.

Treesearch kommer inte överföra personuppgifter till tredje part eller land.

Lagring av personuppgifter

Treesearch sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. Du kan få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att Treesearch behöver spara uppgifterna.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Treesearch. Vill du veta vilka personuppgifter Treesearch har om dig kan du kontakta registrator@treesearch.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du begära att uppgiften rättas.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på:

registrator@treesearch.se

Treesearch kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen hittas alltid här på webbplatsen.