TREESEARCH logotype 2 black

Åforsk

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?

Att använda kolfibrer som armering i kompositer ger ett lättviktsmaterial som kan ersätta stål, aluminium eller glasfiber i många konstruktioner, t.ex. i fordonsindustrin eller till turbinbladen i vindkraftverk. Dessvärre är dagens kommersiella kolfibrer för dyra för många tillämpningar och även tillverkade av fossilbaserade polymerer. Lignin har länge ansetts vara en speciellt attraktiv kandidat som råmaterial

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? Läs mer »

Sustainable added-value lignin materials for specific ions and molecules separation

Lignin is the second most abundant renewable resource from biomass, highly available in Sweden with large forest areas. The Project is aimed at the development of effective approaches for synthesis of new value-added materials from lignin. In the proposed Project the usage of different types of lignin is suggested for synthesis of novel lignin-based and

Sustainable added-value lignin materials for specific ions and molecules separation Läs mer »

Development of advanced methods for investigation and counteracting of membrane fouling during recovery of extracted wood components in biorefinery applications

This project aims to develop and use advanced characterisation methods to investigate how process parameters can be utilised to decrease the effect of surface fouling during separation for recovery of high molecule weight hemicelluloses in biorefinery applications. Characteristics of formed fouling layers that are difficult to measure: thickness as well as cohesive and adhesive strength,

Development of advanced methods for investigation and counteracting of membrane fouling during recovery of extracted wood components in biorefinery applications Läs mer »

Tunicap

The tunicap project aims to investigate how cellulose extracted from ocean living tunicates (swedish: sjöpungar) can be used in cellulose-based organic electronic components, especially supercapacitors. One of the project aims is comparison with forest-based cellulose and nanocellulose and understanding of the similarities and differences.

Tunicap Läs mer »