TREESEARCH logotype 2 black

Gunnar Sundblads Forskningsfond

Förhorning av träfibrer

Projektet går ut på att genom experimentella studier bygga upp en kunskap kring förhorning av komponenterna i träfibrer. Förhorning är ett fenomen där, i nuläget praktiskt sett irreversibla, processer i samband med torkning förändrar fibrernas svällning och flexibilitet och därmed bindningsförmåga. Bindningsförmågan till andra fibrer har stor inverkan på hur starka fibernätverk kan skapas och […]

Förhorning av träfibrer Läs mer »