Cellulosa för bionedbrytbara, töjbara och elektriskt funktionella tillämpningar

Projektet fokuserar på kompositmaterial med nanocellulosa, modifiering och regenerering av cellulosa, samt elektriskt ledande polymerer för biovänliga tillämpningar inom flexibel elektronik och energilagring.   Project partner: Stanford University