TREESEARCH logotype 2 black

Lantmännen forskningsstiftelse

Hybrid Glycoproteins from Wheat Bran as Platform Materials

Vetekli är det yttre skiktet som omger kornens frövita och utgör den huvudsakliga biprodukten från vetemalningsprocessen och står för cirka 300 000 ton per år i Sverige. Vetekli används för närvarande nästan uteslutande industriellt som djurfoder på grund av lågt organoleptiskt värde och näringsvärde för mänsklig konsumtion. Vetekli innehåller emellertid en stor andel värdefulla biomolekyler […]

Hybrid Glycoproteins from Wheat Bran as Platform Materials Läs mer »