Karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall

Projektets mål är karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall. Sådana är praktiskta viktiga vid konvertering av kartong i allmänhet, men speciellt betydelsefulla vid 3D-formning av geometriskt avancerade strukturer. För att nå målet ska experimentella 4D datortomografiundersökningar kombineras med matematisk modellering.

Karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall Läs mer »