TREESEARCH logotype 2 black

Näringsdepartementet

Pre-project ForMAX beamline

This project is focused on SAXS measurements to study structuring of fibrilar systems under flow, such as 3D printing, electro spinning and fibre spinning. The project is in the framework of the feasibility study on the ForMAX beamline at MAX IV. Controlled alignment of for example cellulose nanofibrils is of high interest, since their mechanical […]

Pre-project ForMAX beamline Läs mer »

ForMAX förstudie

Projektet syftar dels till att utveckla experimentella miljöer för att studera skogsrelaterade processer och material vid MAX IV, dels till att demonstrera användningen av synkrotronljus och neutroner för forskning med stor industrirelevans samt slutligen till att utveckla strålröret ForMAX strukturbidrag och prestanda.

ForMAX förstudie Läs mer »