TREESEARCH logotype 2 black

RISE

Smuts, olje- och vattenavvisande träytor

Detta är ett Formasfinansierat projekt 2018-2022 som har en doktorand vid KTH i samarbete med RISE och nu med Karlstads universitet. Doktoranden Haiyan Yin licade i november 2020 och fortsätter till doktor. Hon har publicerat två arbeten hittills, ett i Materials and Design och ett i Holzforschung.

Nanocellulose-polysaccharide hydrogels

In this project we investigate the impact of nanocelluloses (CNC and CNF) on the structure and mechanical properties of polysaccharide hydrogels such as pectin and hemicelluloses for food and pharma applications.