AvanCell

Visionen ar att med mindre modifieringar av dagens process ( och i stort sett med samma utrustning) kunna variera och styra några av massans nyckelegenskaper (så som fibernätverkets styrka, densitet och porositet) for att kunna möta kraven/specifikationerna som stalls hos nya cellulosabaserade produkter i en framtida alltmer differentierad marknad.  Projektet kommer att utgå ifrån fiberlinjens […]

AvanCell Läs mer »