Återanvändning av matavfall för att konstruera svampmembran och filter för vatten- och luftrening

Filter och membran är halvgenomsläppliga barriärer, som ofta produceras från fossilbaserade polymerer och används för luft- och vattenrening. Membranfiltreringsanläggningar drabbas av omfattande membranbeläggningar, vilket kräver frekvent membranbyte. Detta medför en stor mängd plastavfall. Å andra sidan, har coronapandemin lett till en dramatisk ökning engångsmasker och flera miljarder masker slängs varje dag. Miljövänliga alternativ krävs för […]

Återanvändning av matavfall för att konstruera svampmembran och filter för vatten- och luftrening Läs mer »