TREESEARCH logotype 2 black

Björn Sjöstrand

Förhorning av träfibrer

Projektet går ut på att genom experimentella studier bygga upp en kunskap kring förhorning av komponenterna i träfibrer. Förhorning är ett fenomen där, i nuläget praktiskt sett irreversibla, processer i samband med torkning förändrar fibrernas svällning och flexibilitet och därmed bindningsförmåga. Bindningsförmågan till andra fibrer har stor inverkan på hur starka fibernätverk kan skapas och […]

Förhorning av träfibrer Läs mer »

Energy efficiency and modelling of vacuum dewatering in modern tissue machines

The project is a research coproduction between the research environment Pro2BE at Karlstad University, Valmet and Albany International about energy efficiency of tissue production. The project is aimed at acquiring deeper knowledge about tissue vacuum dewatering and at modelling vacuum dewatering during tissue production, both with a conventional tissue manufacturing method (DCT) and with Through

Energy efficiency and modelling of vacuum dewatering in modern tissue machines Läs mer »