TREESEARCH logotype 2 black

Daniel Söderberg

Methodologies providing new insights into the fundamentals of the pulping process

Today’s knowledge of what happens concerning the kinetics and other phenomena in the digester during the pulping process is mainly the result of the use of inductive methods. Based on these methods, generalised models have been formulated that are applied for process development as well as for industrial process optimisation.  Recent studies (e.g., Mattsson et

Methodologies providing new insights into the fundamentals of the pulping process Läs mer »

ForMAX förstudie

Projektet syftar dels till att utveckla experimentella miljöer för att studera skogsrelaterade processer och material vid MAX IV, dels till att demonstrera användningen av synkrotronljus och neutroner för forskning med stor industrirelevans samt slutligen till att utveckla strålröret ForMAX strukturbidrag och prestanda.

ForMAX förstudie Läs mer »