EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper

Den vanligaste metoden att framställa papper görs genom den så kallade Kraft-processen. I denna process tas olika komponenter bort från träet för att möjliggöra vidare framställning av högkvalitativ cellulosa och papper. En viktig del i Kraft-processen är den så kallade avlignifieringen. Under denna process öppnas cellulosaväggen och porer av storleken från 20 till 50 nanometer […]

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper Läs mer »