Modifiering av Kraft lignin for Material Syntes

Sverige har som målsättning att bli en totalt biobaserad ekonomi från år 2050. Skogsindustrin, som är en nyckelaktör för ekonomisk utveckling i Sverige, kan här spela en central roll. Vid produktion av kemisk massa frigörs en polyfenolisk förening som kallas lignin. Den globala årliga produktionen av lignin från den dominerande processen för att producera massa […]

Modifiering av Kraft lignin for Material Syntes Läs mer »