TREESEARCH logotype 2 black

Mathias Wallin

Towards zero defects in packaging materials

Modern produktutveckling är till allt större del virtuell vilket innebär att datormodeller används för att förutspå en förpacknings beteende innan den existerar fysiskt. Fördelen med att använda datormodeller är att produktutvecklarna kan pröva nya ideer och koncept virtuellt utan att tillverka dyra fysiska verktyg samt att ledtiden från ide till produkt kan kortas avsevärt. Vidare […]

Towards zero defects in packaging materials Läs mer »

Constitutive modeling for macro-micro delamination for paperboard/Tow ards zero defects in packaging technology

The project aims to develop experimental methods for characterizing packaging materials. In the project, the microstructure of packaging materials w ill be methodically characterized and linked to mechanical properties. Traditionally, mechanical testing of paperboard material has been carried out without regard to micro-level mechanisms. With new experimental methods such as in situ x-ray tomography, much

Constitutive modeling for macro-micro delamination for paperboard/Tow ards zero defects in packaging technology Läs mer »