Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi

Målet med projektet är att studera alternativa användningsområden av biomassa från salix, t.ex. som råvara för produktion av biobränslen och av nya biokemikalier. Salix är en snabbväxande gröda med hög biomassaproduktion. För att förstå möjligheten att använda salix som råvara i olika processer behöver vi studera hela odlingssystemet hos salix inklusive både ovan- och underjordsprocesser. […]

Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi Läs mer »