RISE

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?

Att använda kolfibrer som armering i kompositer ger ett lättviktsmaterial som kan ersätta stål, aluminium eller glasfiber i många konstruktioner, t.ex. i fordonsindustrin eller till turbinbladen i vindkraftverk. Dessvärre är dagens kommersiella kolfibrer för dyra för många tillämpningar och även tillverkade av fossilbaserade polymerer. Lignin har länge ansetts vara en speciellt attraktiv kandidat som råmaterial …

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? Läs mer »

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet och bidra till att uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en …

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader Läs mer »

Nanocellulose-polysaccharide hydrogels

In this project we investigate the impact of nanocelluloses (CNC and CNF) on the structure and mechanical properties of polysaccharide hydrogels such as pectin and hemicelluloses for food and pharma applications.

BioComposites – personalized products and services (PPS)

Projekttitel Biokompositer för personifierade produkter och tjänster BioComposites for personalized products and services (PPS) Projektbudget: Totalt: 11.835 ksek, sökt budget: 5.679 ksek  Projektlängd: 2017-09-01 – 2020-08-31 Aktörer inom projektet: RISE Bioeconomy (Innventia), skog företag, Perstorp AB, Addema AB, Fillauer Europe, Ortopedteknik Region Örebro, H&M, Holmen AB, LL Bolagen  Visionen för detta projekt är att göra det möjligt …

BioComposites – personalized products and services (PPS) Läs mer »

Digital Cellulose Center

Centrumet har en tvärvetenskaplig kompetens och infrastruktur för industridriven, excellent forskning inom området digital cellulosa. Genom strategisk kompetens och samarbetsstrukturer ska centrumet göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av ett hållbart, digitalt samhälle och bidra till en ökad tillväxt hos den deltagande industrin. Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuserar på området digital cellulosa, där …

Digital Cellulose Center Läs mer »