TREESEARCH logotype 2 black

RISE

Digital Cellulose Center

Centrumet har en tvärvetenskaplig kompetens och infrastruktur för industridriven, excellent forskning inom området digital cellulosa. Genom strategisk kompetens och samarbetsstrukturer ska centrumet göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av ett hållbart, digitalt samhälle och bidra till en ökad tillväxt hos den deltagande industrin. Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuserar på området digital cellulosa, där […]

Digital Cellulose Center Läs mer »

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification

Good water quality is essential to human health, social and economic development, as well as the ecosystem. Industrialization and urbanization, together with the explosive population growth, have caused a great challenge for maintaining safe and clean water resources. Among many strategic and research activities for water protection, a direct approach is to develop biobased porous

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification Läs mer »

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?

Att använda kolfibrer som armering i kompositer ger ett lättviktsmaterial som kan ersätta stål, aluminium eller glasfiber i många konstruktioner, t.ex. i fordonsindustrin eller till turbinbladen i vindkraftverk. Dessvärre är dagens kommersiella kolfibrer för dyra för många tillämpningar och även tillverkade av fossilbaserade polymerer. Lignin har länge ansetts vara en speciellt attraktiv kandidat som råmaterial

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? Läs mer »

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet och bidra till att uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader Läs mer »

BioComposites – personalized products and services (PPS)

Projekttitel Biokompositer för personifierade produkter och tjänster BioComposites for personalized products and services (PPS) Projektbudget: Totalt: 11.835 ksek, sökt budget: 5.679 ksek  Projektlängd: 2017-09-01 – 2020-08-31 Aktörer inom projektet: RISE Bioeconomy (Innventia), skog företag, Perstorp AB, Addema AB, Fillauer Europe, Ortopedteknik Region Örebro, H&M, Holmen AB, LL Bolagen  Visionen för detta projekt är att göra det möjligt

BioComposites – personalized products and services (PPS) Läs mer »