TREESEARCH logotype 2 black

Lantmännen

Hybrid Glycoproteins from Wheat Bran as Platform Materials

Vetekli är det yttre skiktet som omger kornens frövita och utgör den huvudsakliga biprodukten från vetemalningsprocessen och står för cirka 300 000 ton per år i Sverige. Vetekli används för närvarande nästan uteslutande industriellt som djurfoder på grund av lågt organoleptiskt värde och näringsvärde för mänsklig konsumtion. Vetekli innehåller emellertid en stor andel värdefulla biomolekyler …

Hybrid Glycoproteins from Wheat Bran as Platform Materials Läs mer »

Plasticization and partial depolymerization of lignocellulose-based materials  

This project is a part of the competence center FibRe. This particular PhD student project aims to plasticize the lignin in the cell walls. The first part will be to extract lignin from wood and wheat straw, and to evaluate how different plasticizers affect the material properties. This will then be extrapolated to lignocellulose-based fibers.

Study of the multiscale networks of hemicellulose hydrogels by scattering techniques

The aim of the project is to develop multifunctional soft materials (hydrogels) from hemicelluloses for biomedical and food applications. We combine chemo-enzymatic methods to modify the molecular structure of the hemicelluloses and to tailor their assembly and rheological properties. In this project we want to understand the assembly mechanisms that drive the gel formation upon …

Study of the multiscale networks of hemicellulose hydrogels by scattering techniques Läs mer »