TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Hydrotropisk fraktionering av ved

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

De första steget i ett bioraffinaderi bygger på fraktionering av biomassan för att utvinna de individuella byggstenarna. Beroende på typ av vedråvara och önskade produkter kan fraktioneringen av biomassan utformas på olika sätt. Inom projektet utvecklas en process för fraktionering av lövved baserat på en kombination av processer som först extraherar hemicellulosan med en ångförbehandling och därefter lösliggör ligninet i en hydrotropisk kokprocess.

Project leader:

Project period: