TREESEARCH logotype 2 black
All associated researchers

Armando Cordova

armcor-1

Research area:

Project leader
Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)
Project leader
Innovativ kombination av miljövänlig katalys och ingenjörskonst på nanocellulosa för cellulosa-baserade material och filament