Bioeconomy Innovation day 2023 i Bryssel för ökad dialog dialog mellan europeiska intressenter inom bioekonomin

Syftet med evenemanget var att belysa vikten av bioekonomi för att främja resurseffektivitet, motståndskraft och värdeskapande över hela Europa. I synnerhet visade evenemanget upp hur bioekonomi kan främja grön omställning och erbjöd nya insikter om banbrytande cirkulära biobaserade innovationer. Nu finns en artikel som sammanfattar dagen på FinnCERES hemsida. Dagen samlade närmre 80 deltagare som […]

Bioeconomy Innovation day 2023 i Bryssel för ökad dialog dialog mellan europeiska intressenter inom bioekonomin Läs mer »